Om bogen | Skabeloner | Tjekkort | Vokaltrappen | Kontakt/Bestilling | Andet
 
 
  Sådan downloades skabeloner  
 

1. Klik på den ønskede skabelon og vælg Gem.
2. Find og vælg den mappe, hvori skabelonen skal gemmes.
3. Klik på Gem.

NB! Hvis skabelonen åbnes uden at Gem-muligheden fremkommer automatisk, så vælg Filer i menulinjen og vælg Gem som…

 
     
 

Gem Skriveskabelonen som skabelon

 
  1. Åbn den downloadede skabelon.
2. I menu-linjen vælges Filer.
3. Vælg Gem som…
4. Angiv dokumentets navn (som normalt).
5. Klik ud for Filtype og vælg Dokumentskabelon.
6. Vælg Gem.
 
     
  Sådan åbnes Skriveskabelonen  
 

1. I Words menu-linje vælges Filer.
2. Vælg Ny.
3. I højre side af skærmen fremkommer en opgaverude.
4. Under Skabeloner vælges På denne computer…
5. En dialogboks viser en oversigt over tilgængelige skabeloner.
6. Dobbeltklik på den ønskede skabelon.
7. Nu er skabelonen klar til brug.

NB! Når man har skrevet i skabelonen eller ændret den, kan den gemmes, som man normalt vil gemme et dokument. Vælg Gem eller Gem som.

 
     
 

 
Skabeloner

 

Med billedet som udgangspunkt

Med billedet som udgangspunkt – Word
Med billedet som udgangspunkt – PowerPoint
 
Fastholdelse og genskabelse

Notater – fakta
Notater – fremgangsmåde eller rækkefølge
Resume
Boganmeldelse – skønlitteratur
Boganmeldelse – faglitteratur

 
Bearbejdning af informationer

Ukendte ord eller begreber
Tilegnelse af nyt stof
Opsamling
Sammenligning
At danne sig en mening
Forsøg

 

Genreforståelse

Eventyr
Artikel

 

Analyse

Analyse af novelle 1
Analyse af novelle 2
Analyse af billede

 

Projektopgaven

Indkredsning af emne
Problemformulering
Overblik
Aktivitetsplan
Elevens evaluering

 
Internettet

Søgning på internettet
Vurdering af materiale fundet på internettet

 


Hvis baggrundsfarven forsvinder, når skabelonen genåbnes:

I enkelte Word-versioner er der en programfejl, som bevirker, at baggrundsfarven forsvinder, når dokumentet gemmes som skabelon. Fejlen kan undgås, hvis man indstiller Word på følgende måde:

Sørg for at arbejde i Udskriftslayout:
1. I menulinjen vælges Vis.
2. Vælg Udskriftslayout.

Baggrundsfarven tilkobles:
1. I menulinjen vælges Funktioner.
2. Vælg indstillinger.
3. Vælg fanebladet Vis.
4. Sæt flueben ved Baggrundsfarver og billeder (kun udskriftslayout).
5. Vælg fanebladet Udskriv.
6. Sæt flueben ved Baggrundsfarver og billeder.
7. Vælg OK.

NB! Hvis man ikke har ovenstående mulighed i sin udgave af Word, så kan man kun se tjekkortets/skabelonens baggrundsfarve, når man arbejdet i web-layout.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

 

 

 

 


Alinea - Vognmagergade 11 - 1148 København K - Tlf. 33 69 46 66 - E-mail: [email protected]