Om bogen | Skabeloner | Tjekkort | Vokaltrappen | Kontakt/Bestilling | Andet
 
 
 

Vedrørende programmet LingoScan

 
 

Programmet LingoScan Standard 1.02, som er omtalt i Kompensatorisk it – it-hjælpemidler i undervisningen, er desværre midlertidigt trukket tilbage fra markedet. Der kan stadig købes tillægssprog, hvis man allerede har programmet. Læs mere på www.prosoft.dk

 
     

 

Hjemmesiden www.free2read.com

 
 

Hjemmesiden free2read er desværre blevet ændret siden udgivelsestidspunktet og er ikke længere særlig velegnet.
På hjemmesiden www.elkan.dk kan man se en oversigt over ordbøger på nettet. (I menuen til venstre, find Sprogshow, vælg ordbøger) Der er også en oversættelsesfunktion mellem flere forskellige sprog – dog ikke dansk.

 
     

 

 
Om bogen

Kompensatorisk it – it-hjælpemidler i undervisningen er en praktisk håndbog, som handler om, hvordan man med it kan støtte elever med læse- og skrivevanskeligheder.
Målet med bogen er at gøre tilgangen til kompensatorisk it overskuelig ved at præsentere konkrete bud på, hvordan underviseren kommer i gang sammen med eleven.

Bogens første del indeholder en grundig gennemgang af it-hjælpemidler, deres egenskaber og en beskrivelse af, hvordan de rent praktisk kan inddrages i undervisningen. Læreren bliver i stand til at vurdere, hvilket udstyr og hvilke programmer, der vil være oplagte at bruge i forhold til sin egen elevgruppe – og vælge mellem fx bord- og håndscannere, taleprogrammer, ordforslagsprogrammer, m.m.

Anden og tredje del omhandler skriveskabeloner.
Skriveskabelonerne formidler på en tydelig måde de strategier og strukturer, som anvendes, når man arbejder med læseforståelse og tekstfremstilling. Skabelonerne har til formål at guide og støtte eleven under en arbejdsproces, fx når eleven skal tage notater, lave billed- og tekstanalyse eller projektarbejde.
Bogen giver indsigt i, hvad en skriveskabelon er, og hvordan man laver sine egne skabeloner.

Kompensatorisk it – it-hjælpemidler i undervisningen er velegnet til undervisere, lærere og lærerstuderende, som ønsker at få indsigt i og overblik over, hvordan man kan anvende it-hjælpemidler i undervisningen af elever med læse- og skrivevanskeligheder. Bogen er oplagt at benytte, hvis man fx har valgt at have kompensatorisk it som indsatsområde.

Indholdet kan differentieres og anvendes på alle grundskolens trin samt i voksenundervisning.

 

 
 
 
 

 
Alinea - Vognmagergade 11 - 1148 København K - Tlf. 33 69 46 66 - E-mail: [email protected]