Eva Kambskard
Pædagogisk konsulent i fremmedsprog på Amtscentret for Undervisning, Københavs Amt. Lærebogsforfatter til "Formule F" og "English 2000". Medlem af Undervisningsministeriets prøvesektion for fransk.

Bettina Brandt-Nilsson
Liniefag i fransk og musik. Undervisningsministeriets fagkonsulent for faget fransk, lærer på Bistrupskolen i Birkerød. Medvirkende ved udarbejdelsen af Undervisningsministeriets læseplan for fransk/læseplansudvalgets sekretariatsgruppe. Medlem af redaktionsgruppen for tidsskriftet "Sprogforum".
Danièle Eychenne
Født og opvokset i Frankrig. Dansk lærereksamen. Liniefag i fransk og matematik. Cand. pæd.-studerende i fransk. Lærer ved Greve Privatskole. Kursusinstruktør på franskkurser. Medlem af Undervisningsministeriets prøvesektion for fransk.